Hands

Bulgarian Association for Prevention
and Infection Control

Patient Safety
Personnel Protection

bg

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

The initial issue of the specialized series BulNoso Academy.

Корица

We are pleased to offer you our attempt to collect in a tool with this format the Medical standards and some recommendations for infection prevention, so we hope to be useful to your daily practice.

BulNoso is a member of International Federation of Infection Control (IFIC)

IFIC logo

In 2017 the BAPIC - BulNoso joined as a member the World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS

Place Ad

We offer this box for publishing your ad.
For more information go to this page.

Place Ad

We offer this box for publishing your ad.
For more information go to this page.

Place Ad

We offer this box for publishing your ad.
For more information go to this page.

For practice

Дефиниции за нозокомиални инфекции
Приони: същност, заболявания, обеззаразяване
Мониториране на дезинфекцията на фибробронхоскопа
Превенция на инфекции, свързани с периферна венозна канюла
Грешки и рискове при провеждането на дезинфекцията на повърхности
Болнична дезинфекционна политика – мултицентрово проучване в България, 2005 г.
Хигиена на ръцете в болничните заведения – мултицентрово анкетно проучване в България, 2006 г.
Как да търсим информация в мрежата
Подсушаване ръцете на персонала след измиване
За антисептиката
Анкетна карта за отчитане на кръвни експозиции
Нозокомиално разпространение при вирусни инфекции на респираторния тракт – особености и превенция
Контролни измервания и мониторинг в операционни зали
Лечение на раните: препоръки на експерта
Новата ProVap технология при борбата с инфекциите в болнична среда
Ред за поставяне/снемане на личните защитни средства (ЛЗС)
Вирусни хепатити А-Е: етиология и специфична диагностика
Препъръки за проследяване на ваксиналната защита срещу вирусен хепатит В при медицинския персонал
Подходи за превенция и контрол на инфекцията при пациенти с Clostridium difficile – асоциирана болест
IFIC Basic Concepts of Infection Control
WHO, Prevention of hospital-acquired infections, Practical Guide
Медицински стандарт по профилактика и контрол на нозокомиалните инфекции
Други медицински стандарти

Copyright © 2010, Bulgarian Association for Prevention and Infection Control BulNoso.