Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

RORARIX

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo
First frame

БулНозо на 10 години

БулНозо отбеляза тържествено 10-годишнината от своето основаване по време на 9-ия конгрес на Асоциацията, проведен на 25-26 октомври 2012 г. в Конгресния център на УМБАЛ „Света Анна”-София.

Вижте историята накратко

Google група BulNoso

За да сте информирани:
Имейл: Архив на групата

Класиране на този сайт в:

BGtop
Щракнете, за да гласувате за нас

Новини

Ваксините – основно средство за превенция и контрол на заразните болести

Управителният съвет на БулНозо, воден от желанието си да е в помощ на специалистите по контрол на инфекциите и провокиран от нарастващата антиваксинална вълна в страната, въвежда нова рубрика „Ваксините – основно средство за контрол на зарaзните болести”. 

Участие на БулНозо в Международния симпозиум по дезинфекция и стерилизация на DSAM, 2015 г.

На сайта на IFIC започва публикуване на българската версия на Ръководството на Международната федерация по контрол на инфекциите "Контрол на инфекциите, свързани с медицинското обслужване: Основни принципи" (IFIC Basic Concepts of Infection Control), осъществена по инициатива и с усилията на експертите на БулНозо. Първите десет глави обхващат най- важните проблеми от превенцията и контрола на инфекциите в болничната практика. БулНозо планира цялостен превод и издаване на книгата, за да предостави на българските специалисти липсващото досега съвременно ръководство в тази област.

Издадени са първите два тематични броя от поредицата БулНозо Академия на сп. Нозокомиални инфекции, озаглавени съответно:  „За превенцията на инфекциите в болничната практика. Помагало за клинициста”  и „За хигиената на ръцете в здравната практика”. Пълният текст на двата броя вижте в рубриката „БулНозо Академия

Корица

Уважаеми специалисти по контрол на инфекциите,

За Ваше улеснение експертите от БулНозо съставиха ИНДЕКС (Азбучен указател за съдържанието на публикуваните досега 9 тома на списанието „Нозокомиални инфекции”). Индексът ще позволи бързо да намирате статиите, посветени на даден проблем и е поставен в секция „Списанието” на сайта.

Ебола Ebola

Всеки път новото предизвикателство ни напомня по категоричен начин, че стандартните предпазни мерки - хигиената на ръцете и ЛПС са жизнено важни за персонала и пациентите.

Вижте следното видео "Ebola: Donning and Doffing of Personel Protective Equipment(PPE)"

Семинари

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР
„БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ”, 2015

на 26-27 ноември 2015 г в
Университетска болница „Света Анна” – София


Вижте снимки

Програма (pdf файл)
Второ съобщение
Пояснения
Покана

СЕМИНАР НА БУЛНОЗО В МБАЛ"СВЕТА ПЕТКА" - ВИДИН
23 юни 2015 г.

Снимки

СЕМИНАР НА БАПКНИ „БУЛНОЗО“
28 ноември 2013 г.

С цел да разшири своята информационна дейност
от 2009 г. БулНозо организира

РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАРИ

на тема: "Защита на пациента и предпазване на персонала от нозокомиални инфекции /ВБИ”

Досега семинари са организирани в градовете:

Кърджали, Велико Търново, Бургас, Варна, Сливен, Благоевград, София и Видин.

Вижте повече

Любопитно

В YouTube можете да видите един нестандартен подход за популяризиране необходимостта от спазването на всички стъпки от препоръките за хигиена на ръцете в Университетски болници Джеферсън.

Актуално

5 май - денят на Глобалната кампания на СЗО "СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си"

Уважаеми колеги,

На 5 май отбелязваме денят на Глобалната кампания на СЗО „СПАСИ ЖИВОТ- Почисти ръцете си” - „SAVE LIVES: Clean Your Hands”.
Всяка година, кампанията на СЗО SAVE LIVES: Clean Your Hands –„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си” има за цел да поддържа в глобален план, значението на хигиената на ръцете в областта на здравеопазването и „да обедини хората” в подкрепа на подобряване хигиената на ръцете в световен мащаб.
СЗО призовава всички медицински работници, лечебни заведения и организации по света да разгърнат кампания за подобряване хигиената на ръцете на мястото на медицински грижи, с оглед ограничаване на инфекциите, свързани с медицинското обслужване и да покажат своята подкрепа и съпричастност към това приоритетно световно движение.
Основен фокус на тазгодишната кампания е подобряване на хигиената на ръцете във всички хирургични практики, в целия спектър от грижи, от клиниките по хирургия и операционните до амбулаторните хирургични практики.
Превенцията на инфекциите, които могат да бъдат избегнати и да се намали тежестта им върху здравната система, е все още на критично ниво в целия свят, въпреки напредъка на съвременнта наука и технолоии. СЗО напомня, че тя е част от осигуряването на безопасни медицински грижи за всеки пациент.
Пациентите, претърпели хирургична интервенция, са в риск от развитие на инфекции, свързани с медицинското обслужване, в частност инфекции на хирургичното място (ИХМ), инфекции, свързани с инвазивни устройства, като катетър-свързани инфекции на уринарния тракт; катетър-свързан сепсис; пневмония; Clostridium difficile постантибиотична диария и др. ИХМ представляват сериозна тежест за всяка здравна система и са отбелязани, като тревожен факт в доклада на СЗО още от 2011 г. Известно е, че хигиената на ръцете е ключова мярка в предотвратяване на инфекциите, свързани с медицинското обслужване и е приоритет в случаите с превенция на ИХМ.

Как фокусът на Кампанията ‘2016 ще подпомогне разрешаването на проблема:

  • Чрез послания, постери за повишаване осведомеността в сферата на здравеопазването, сред клиничната мрежа, до болничните мениджъри и политиците; инфографики с ключови послания за ИХМ и тяхната превенция
  • С новите образователни постери за хигиената на ръцете с акцент конкретно при обгрижване на хирургичните рани, следвайки подхода на СЗО „Моите 5 момента” ( WHO 5 Moments ) Както е доказано, хигиената на ръцете в подходящ момент, спасява живот.

Слоганът на кампания’ 2016 е:
„Виж ръцете си!”

С послание: „Хигиената на ръцете подпомага безопасната хирургия.
Оперираните пациенти са в ТВОИТЕ ръце! Виж КАКВО има върху ръцете ти. Извършвай хигиена на ръцете си в името на хирургичните пациенти -
ОТ ПРИЕМАНЕТО ДО ИЗПИСВАНЕТО”

БАПКНИ „БулНозо” се обръща с призив към Вас да организирате във Вашето лечебно заведение инициативи, с които да се приобщите към тазгодишното отбелязване от световната медицинска общност на 5 Май, 2016 – денят на „SAVE LIVES: Clean Your Hands” - „СПАСИ ЖИВОТ - Почисти ръцете си”.

Предложена е възможност за показване на съпричастност с надслов: „Виж ръцете си с колега хирург!” – направете снимка с новото промоционално табло по темата за тази година „SAFE SURGICAL HANDS” и я качете в социалните медии, използвайки #safesurgicalhands и можете да отбележите @WHO.

На страницата на сайта на СЗО за кампанията можете да видите: 2 варианта на промоционалното табло (Board 1 и Board 2), с което да се снимате; постерът на кампанията 2016 за хирургични инфекции, както и инфографики за пациенти с ИХМ и хигиена на ръцете при обгрижване на пациенти с ИХМ.

Страницата, на която да качите Вашите снимки за кампанията е с адрес:
http://www.cleanhandssavelives.org/safesurgicalhands/

Страницата, на която можете да разгледате промоционалния клип на СЗО:
https://youtu.be/H1COk9QA3JY

Приканваме Ви да изпратите до БулНозо информация за Вашите инициативи, свързани с 5 Май, 2016, както и снимков материал, за да бъдат популяризирани.
Изпратете Вашите материали на rdobrevski@gmail.com до 30 май, 2016 год.

Успех на кампанията!

Доц. д-р Нина Гачева, дм, Почетен Председател на БулНозо

Доц. д-р Росица Вачева, дм, Председател на БулНозо

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.